Framtidsfullmakter

Roger Calner.se

Ekonomi och Juridik konsulten

Affärsjuridisk Byrå

 

 

 

klart.se

 

 

 

 

Momsregler för vouchrar

 

För att anpassa svensk lagstiftning till momsdirektivet har det beslutats att det i momslagen skall införas definitioner av vouchrar och regler för när moms skall tas ut. Enligt regeringen innebär lagändringarna normalt ingen förändring av hur till exempel moms på kontantkort, lunchkuponger mm kommer att hanteras.

 

En voucher är ett värdebevis som betalas i förskott och som kan användas för kommande köp av varor och tjänster. Det är antingen en enfunktionsvocher eller en flerfunktionsvoucher. Enfunktionsvouchern anger specifikt den vara eller tjänst den kan bytas mot, vem som är leverantör och vilket land som den omsättes i. Om dessa omständigheter inte är kända vid betalningstillfället är det fråga om en flerfunktionsvoucher. Enfunktionsvoucher är exempelvis lunchkuponger som bara kan användas vid en viss typ av restaurang. Det är endast när det är fråga om enfunktionsvouchrar som momsskyldigheten inträder vid betalning av vouchern. Vid flerfunktionsvouchern där det då inte framgår exakt vilken vara eller tjänst som köpts, till exempel ett presentkort, inträder momsskyldigheten i samband med att varan levererats eller varan tillhandahålls i utbyte mot vouchern.

 

Av intresse är HFD 1980-18 angående ”Strömma” och Skatteverkets ställningstagande

Dnr: 202 488720-18/111 av den 26 november 2018 som gäller från den 1 januari 2019 samt ställningstagande Dnr: 202 508158-18/111 från 6 december 2018 angående fakturering och redovisning av vouchrar.