Skattedeklaration

Roger Calner.se

       Ekonomi och Juridik konsulten

                 Affärsjuridisk Byrå
klart.se

Arbetsgivardeklaration på individnivå för samtliga företag från 1 januari 2019


Precis som i dag ska du som är utbetalare lämna arbetsgivardeklaration varje månad. Skillnaden är att du ska redovisa de utbetalningar för arbete och de skatteavdrag du gör per betalningsmottagare. Det innebär att du inte ska lämna dessa uppgifter i den årliga kontrolluppgiften från och med inkomstår 2019.


Den nya arbetsgivardeklarationen består av två delar, en del där du redovisar uppgifter som berör dig som arbetsgivare och en del där du redovisar uppgifter för respektive betalningsmottagare. Redovisningsperioder och deklarationsdatum är samma som tidigare.

 

Du som är löntagare eller pensionär kommer från februari 2019 kunna se den lön eller pension och de skatteavdrag din arbetsgivare eller pensionsutbetalare redovisar varje månad till Skatteverket. Du kan se utbetalningarna på Mina sidor. Arbetsgivaren ska informera betalningsmottagaren om vad som redovisats till Skatteverket i exempelvis en lönespecifikation. Detta ska ske senast den dagen som arbetsgivardeklarationen ska lämnas till Skatteverket. Normalt den 12:e i månaden efter utbetalningen. Observera att skyldighet lämna lönespecifikation många gånger följer av anställningsavtal, kollektivavtal etc att lämnas senast vid en tidigare tidpunkt.


Det är viktigt att du säkerställer att ditt företags lönesystem är uppdaterat för att kunna hantera arbetsgivardeklaration på individnivå och att dina lönehanteringsrutiner passar det nya sättet att redovisa.

Kontantprincipen gäller som vanligt. Undantaget är bl a drivmedelsförmån.