Fora

Roger Calner.se

       Ekonomi och Juridik konsulten

                 Affärsjuridisk Byrå
klart.seFora är ett servicebolag som handhar administrativa lösningar för kollektivavtalade försäkringar och avgifter för parter på arbetsmarknaden. Fora ägs av Svenskt näringsliv tillsammans med LO.

Fora samlar avtalsförsäkringar för företag och anställda. Dessa omfattar tjänstepensionen Avtalspension SAF-LO och försäkringar vid sjukdom, olycka, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet.

En avtalsförsäkring bestäms i ett kollektivavtal mellan parterna på den svenska arbetsmarknaden: Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

Privata arbetsgivare tecknar sedan avtalsförsäkringarna för att ge de anställda extra trygghet i jobbet.

Foras uppgift är att förmedla pengar och information mellan företag och försäkringsbolag för dessa avtalsförsäkringar. AFA är ett sånt företag.


Avtalsförsäkringarna är

•Vid arbetsbrist: Försäkring om avgångsbidrag (AGB) samt Omställningsstöd genom Trygghetsfonden TSL

•Vid arbetsskada: Trygghetsförsäkring vid arbetsskada  (TFA)

•Vid dödsfall: Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

•Vid sjukdom: Avtalsgruppsjukförsäkring  (AGS)

•Vid föräldraledighet: Föräldrapenningtillägg (FPT)

•Vid pension: Avtalspension SAF-LO

•Vid föräldrapenning, graviditetspenning, sjukdom och arbetsskada:Premiebefrielseförsäkring


Till Fora rapporteras löneuppgifter som underlag för premier

De preliminära löneuppgifterna är underlag för fakturan från Fora. Du kan uppdatera de preliminära löneuppgifterna när som helst under året, till exempel vid större förändringar i arbetsstyrkan, för att faktureringen ska bli så korrekt som möjligt.


Varje år i januari ska du rapportera slutliga löner för föregående år. Om du har sagt upp eller gör förändringar i ditt avtal kan du även behöva göra en slutlig rapportering under året.

När du har anställt nya arbetare ska du rapportera in dessa personer till Fora. Du ska enbart rapportera nyanställda arbetare, inte tjänstemän och enbart om de har fyllt 25 år.


För den som så önskar hjälper vi till med Fora administrationen.Tillbaks